W dniu 14 stycznia 2016 r. w sali konferencyjnej Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, odbyła się konferencja naukowa pt.

Pomysł na bystry umysł i płynną mowę
innowacyjne metody terapii zaburzeń mowy i innych funkcji poznawczych,

Konferencja, w której wzięło udział ponad 200 uczestników, została zorganizowana przez Pracownię Neuropsychologii IBD PAN wraz z Harpo Sp. z o.o. w celu zaprezentowania innowacyjnego programu terapeutycznego Dr Neuronowski® opracowanego w zespole kierowanym przez  prof. dr hab. Elżbietę Szeląg. Program powstał na gruncie wieloletnich badań naukowych tego zespołu dotyczących metody usprawniania zegara neuronalnego.

Komputerowy program terapeutyczny Dr Neuronowski® wspomaga rehabilitację dzieci i dorosłych, w tym osób z zaburzeniami mowy oraz innymi zaburzeniami poznawczymi. Program przeznaczony jest dla specjalistów zajmujących się terapią funkcji językowych oraz terapią innych funkcji poznawczych (logopedów, neurologopedów, psychologów, neuropsychologów, pedagogów i lekarzy).

W trakcie konferencji przedstawione zostały teoretyczne podstawy opracowanej metody naukowej oraz przebieg i wyniki badań walidacyjnych, przeprowadzonych przez Zespół IBD PAN na grupie dzieci z SLI, pacjentach z afazją oraz osobach starszych bez uszkodzeń układu nerwowego. Ponadto, dokonana została prezentacja narzędzia terapeutycznego – Uczestnicy konferencji mieli okazję do zapoznania się z działaniem programu podczas sesji pokazowo-warsztatowej. Podczas warsztatu zaprezentowano zasady funkcjonowania programu. Uczestnikom przedstawiono przykładowe gry terapeutyczne oraz funkcjonalności aplikacji, w tym zastosowane rozwiązania pozwalające na korzystanie z programu osobom z niepełnosprawnościami oraz system śledzenia postępów terapii. Ponadto, omówiono korzyści dla terapeutów i pacjentów związane z użytkowaniem narzędzia.

Serdecznie dziękujemy za ogromne zainteresowanie konferencją i programem terapeutycznym. Cieszą nas Państwa pozytywne opinie wyrażane zarówno w trakcie, jak i po konferencji.

Niebawem zamieścimy informacje o kolejnych wydarzeniach promocyjnych oraz szkoleniach z prowadzenia terapii przy użyciu narzędzia Dr Neuronowski®, które będą kończyć się certyfikacją.

 


Termin:

Warszawa, 14 stycznia 2016 r.

Miejsce obrad:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, sala konferencyjna Centrum Neurobiologii, Warszawa, ul. Pasteura 3

Organizatorzy:

 

Plan obrad:

9.30-10.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.10 Otwarcie konferencji, wprowadzenie
10.10-10.40

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg (Pracownia Neuropsychologii IBD PAN, Uniwersytet SWPS)

Usprawnianie mocy umysłu człowieka w świetle badań nad mózgiem

10.40-10.50

mgr Elżbieta Chruścicka (Ośrodek Wczesnej Interwencji, OWI)

Zaburzenia rozwoju mowy - znaczenie wczesnej interwencji

10.50-11.10

dr n. med. Andrzej Senderski (Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka")

Centralne zaburzenia słuchu - możliwości diagnozowania i terapii

11.10-11.30

dr n. med. Małgorzata Kupisz - Urbańska (Klinika Geriatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Pomyślne starzenie – mit czy rzeczywistość?

11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-12.15

mgr Anna Dacewicz (Pracownia Neuropsychologii IBD PAN)

Zastosowanie programu Dr Neuronowski® w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

12.15-12.30

mgr Kamila Nowak (Pracownia Neuropsychologii IBD PAN, Uniwersytet SWPS)

Zastosowanie programu Dr Neuronowski® w usprawnianiu funkcjonowania poznawczego seniorów

12.30-12.45

dr Aneta Szymaszek (Pracownia Neuropsychologii IBD PAN, Uniwersytet SWPS)

Zastosowanie treningu percepcji czasu w terapii neurologopedycznej pacjentów po udarze mózgu

12.45-13.45 Lunch
13.45-14.45

HARPO Sp. z o.o.

Prezentacja programu terapeutycznego Dr Neuronowski®

14.45-16.00

Warsztaty

Zastosowanie programu Dr Neuronowski® w terapii zaburzeń mowy oraz
w terapii innych zaburzeń poznawczych u dzieci i dorosłych

Ok. 16.00 Zakończenie konferencji

 

 

 

Rejestracja on-line

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Instytucja

  Adres

  Nr telefonu (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Uwagi

  Wpisz kod z obrazka
  Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .