Program terapeutyczny Dr Neuronowski® zasadza się w długoletnich badaniach Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i bazuje na ok. 70 naszych pracach eksperymentalnych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, także monografiach i rozdziałach w podręcznikach akademickich. Wiele tych prac powstało we współpracy ze znanymi w świecie uczonymi – klasykami badań nad mózgiem.

Badania te udokumentowały, że u podłoża funkcjonowania umysłu człowieka leżą mechanizmy percepcji czasu i przetwarzania czasowego informacji. Codzienne obserwacje zachowania ludzi w ich naturalnym środowisku, a także wyniki badań naukowych dostarczyły wielu dowodów potwierdzających specyficzną dynamikę, czyli przebieg w czasie, charakteryzującą funkcjonowanie poznawcze, w tym. aktywność ruchową, koordynację wzrokowo-ruchową, mowę i język, pamięć, uczenie się nowych informacji, procesy uwagowe, podejmowanie decyzji, itd. Na tej podstawie wyciągnięto wniosek, że „zegar neuronalny” stanowi matrycę dla funkcjonowania naszych umysłów.

Mechanizmy przetwarzania czasowego działają na kilku poziomach: kilku, kilkudziesięciu i kilkuset milisekund, także kilku sekund. Opracowane i zweryfikowane eksperymentalnie procedury pozwalają mierzyć sprawność czasowego przetwarzania na w/w poziomach. Przełomowym naszym odkryciem było wykazanie, że u dzieci i dorosłych ze specyficznymi zaburzeniami neuropoznawczymi występują zaburzenia działania zegara neuronalnego na w/w poziomach, które są paralelne do deficytów zachowania weryfikowanych w diagnozie klinicznej. Na tej podstawie powstała hipoteza, że usprawnianie przetwarzania czasowego zaowocować może transferem poprawy z domeny czasu na domenę poznawczą (językową, pamięciowa, uwagową, itp.), która nie podlegała ćwiczeniom podczas terapii. Nasze pilotażowe badania, w których zastosowano prototypy programu Dr Neuronowski® udokumentowały słuszność takiego podejścia i skłoniły nas do opracowania niniejszego narzędzia, dedykowanego terapii dzieci i dorosłych z deficytami neurorozwojowymi lub neurodegeneracyjnymi.

Wybrane publikacje naukowe Pracowni Neuropsychologii IBD PAN dotyczące opracowanej metody usprawniania zegara neuronalnego:

 1. Szeląg E., Szymaszek A., Oroń A. (2015). Aphasia as temporal information processing disorder. In: A. Vatakis, M.J.Allman (Eds.), Time distortions in mind – temporal processing in clinical populations, Brill Publications, Leiden and Boston, 328-355.
  http://www.brill.com/products/book/time-distortions-mind-temporal-processing-clinical-populations
 2. Tome´ D., Barbosa F., Nowak K. & Marques-Teixeira J. (2015). The development of the N1 and N2 components in auditory oddball paradigms: a systematic review with narrative analysis and suggested normative values. Journal of Neural Transmission, 122(3),375-391.
  http://link.springer.com/article/10.1007/s00702-014-1258-3
 3. Oron A., Szymaszek A. & Szelag E. (2015). Temporal information processing as a basis for auditory comprehension: clinical evidence from aphasic patients. International Journal of Language & Communication Disorders, doi: 10.1111/1460-6984.12160.
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1460-6984.12160/pdf
 4. Dacewicz A., Nowak N., Szeląg E. (2015). Temporal Information Processing and Language Skills in Children with Specific Language Impairment. Smart Innovation Systems and Technologies, in press
 5. Szeląg E., Dacewicz A. (2015). Nonlinear Timing and Language Processing in Norm and Pathology. Smart Innovation Systems and Technologies, in press
 6. Szeląg E.  & Szymaszek A. (2014) Test do badania rozumienia mowy u dzieci i dorosłych: Nowe spojrzenie na zegar mózgowy, GWP Sopot.
  http://www.gwp.pl/13020,test-do-badania-rozumienia-mowy-u-dzieci-i-doroslych.html
 7. Szeląg E., Lewandowska M., Wolak T., Seniow J., Poniatowska R., Pöppel E. & Szymaszek A. (2014). Training in rapid auditory processing ameliorates auditory comprehension in aphasic patients: A randomized controlled pilot study. Journal of the Neurological Sciences, 338(1-2), 77-86.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022510X13030918
 8. Bao Y., Fang Y., Yang T., Wang L., Szymaszek A. & Szelag E. (2014). Auditory perception of temporal order: A comparison between tonal language speakers with and without non-tonal language experience. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 74(1), 98-103.
  http://www.ane.pl/pdf/7410.pdf
 9. Bao Y., Szymaszek A., Wang X., Oron A., Pöppel E. & Szelag E. (2013). Temporal Order Perception of Auditory Stimuli is Selectively Modified by Tonal and Non-tonal Language Environments. Cognition,129(3), 579-85.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010027713001765
 10. Szeląg E. & Skolimowska J.(2012). Cognitive function in elderly can be ameliorated by training in temporal information processing. Restorative Neurology and Neuroscience,30(5), 419-343.
  http://content.iospress.com/articles/restorative-neurology-and-neuroscience/rnn120240

 

Pobierz pełen wykaz publikacji i realizowanych grantów Pracowni Neuropsychologii IBD PAN, stanowiących podstawę naukową programu Dr Neuronowski.