Dr Neuronowski® JUŻ W SPRZEDAŻY! Przejdź do SKLEPU

 

We współpracy Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN i firmy Harpo opracowano nowatorskie narzędzie terapeutyczne wspomagające rehabilitację dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy oraz innymi zaburzeniami poznawczymi w oparciu o metodę usprawniania zegara neuronalnego opracowaną przez zespół kierowany przez panią prof. dr hab. Elżbietę Szeląg.

Program Dr Neuronowski® przeznaczony jest dla specjalistów zajmujących się terapią funkcji językowych i innych funkcji poznawczych (pedagogów, neuropsychologów, logopedów, neurologopedów i lekarzy). Adresowany jest także indywidualnym odbiorcom.

Oprogramowanie przeznaczone do stosowania w celach terapeutycznych pozwala na łagodzenie i kompensowanie skutków niepełnosprawności, związanych z deficytami w obszarze mowy i innych funkcji poznawczych.

Dr Neuronowski® składa się z 9 modułów zawierających 46 bazowych gier komputerowych usprawniających poszczególne funkcje poznawcze tj. świadomość fonologiczną, słuch fonematyczny, rozumienie mowy, sekwencjonowanie dźwięków, a także pamięć, szybkość reagowania, uwagę i funkcje wykonawcze. W narzędzie wbudowany jest unikalny komponent dotyczący czasowego przetwarzania informacji, stanowiący neuronalne podłoże wszystkich funkcji poznawczych. Umożliwia to transferowalność benefitów treningu na funkcje niepoddane bezpośrednim ćwiczeniom.

Program przeznaczony jest dla użytkownika od 5-go roku życia do późnej starości. Dostosowuje się on do indywidualnych potrzeb i możliwości konkretnej osoby monitorując jej postępy na bieżąco. Ponadto narzędzie cechuje się ciekawą grafiką, co znacznie podnosi jego atrakcyjność dla użytkownika.

Obsługa programu Dr Neuronowski® jest prosta, poza tym zawiera moduł, który zaznajamia użytkownika z podstawowymi umiejętnościami niezbędnymi do sprawnego posługiwania się programem. Ponadto, w programie zastosowano rozwiązanie pozwalające na jego obsługę przy użyciu metody skanowania z jednym lub dwoma specjalnymi przyciskami. Dzięki temu, użytkownicy programu z niepełnosprawnością ruchową uzyskują dostęp zarówno do obsługi menu programu, jak i samych gier terapeutycznych.

Sprzedaż programu jest prowadzona przez firmę Harpo wraz z dedykowanym tabletem, słuchawkami, instrukcją użytkowania oraz podręcznikiem terapeuty. Program sprzedawany jest w jednej wersji – w formie licencji bezterminowej, pozwalającej na rejestrację wielu kont użytkowników na jednym tablecie.

Udokumentowana skuteczność terapeutyczna

Skuteczność terapeutyczną udokumentowano w przeprowadzonych badaniach eksperymentalnych. Walidację programu Dr Neuronowski® i jego prototypów wykonano w Pracowni Neuropsychologii IBD PAN. Badaniami objęto dzieci opóźnione w rozwoju mowy, seniorów po 65 r.ż. z nieuszkodzonym układem nerwowym oraz pacjentów z afazją poudarową. Wyniki badań walidacyjnych opublikowano dotychczas w dwóch artykułach w czasopismach z Listy Filadelfijskiej:

  1. Szelag E., Dacewicz A., Szymaszek A., Wolak T., Senderski A., Domitrz I., Oron A.(2015).The application of timing in therapy of children and adults with language disorders. Frontiers in Psychology, 6, 01714.
  2. Szeląg E., Lewandowska M., Wolak T., Seniow J., Poniatowska R., Pöppel E. & Szymaszek A. (2014). Training in rapid auditory processing ameliorates auditory comprehension in aphasic patients: A randomized controlled pilot study. Journal of the Neurological Sciences, 338(1-2), 77-86.

Kolejne prace są w przygotowaniu.

Instytucje biorące udział w badaniach walidacyjnych:

  1. Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (OWI), Warszawa – mgr Monika Kastory-Bronowska†, mgr Elżbieta Chruścicka;
  2. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa – dr n. med. Andrzej Senderski;
  3. Klinika Geriatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny – dr n. med. Katarzyna Broczek , dr n. med. Małgorzata Kupisz – Urbańska;
  4. Zespół Szkół Specjalnych, Biała Podlaska – mgr Barbara Trochimiuk, mgr Marzenna Dacewicz;
  5. Przedszkole Integracyjne nr 45 w Warszawie.