Pani Renata

Ogromną zaletą programu jest zwiększenie motywacji do intensywniejszych ćwiczeń prowadzących do poprawy pamięci i uwagi oraz wzrost zainteresowania pracą mózgu.