Pani Danuta

Odczuwam poprawę w koncentracji uwagi i rozumieniu oraz zapamiętywaniu szczegółów. Bardzo dobrze oceniam program, widzę dużą poprawę.