Mama Szymona

Zauważyłam poprawę w umiejętności skupiania uwagi na poleceniach i na wykonywaniu zadań. Chętniej wykonuje zadania, które nie są zabawą tylko w jego rozumieniu „pracą”. Jest mu łatwiej zrozumieć zasady gry i zabawy. Uważam, że udział w projekcie był bardzo wartościowy, dla dziecka… praca na tablecie była dodatkową atrakcją.