Mama Michała

Największe zmiany u swojego synka zauważyłam w zapamiętywaniu wierszyków i rymowanek – co stanowiło wcześniej niesamowity problem. U mojego dziecka ewidentnie zmniejszył się problem zapominania słów, przyporządkowania nazw, zapamiętywania imion. Ponadto bardzo poprawił się słuch fonematyczny – jest w stanie przegłosować krótkie wyrazy, wyróżnić pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie. Bardzo jestem zadowolona z udziału mojego dziecka w projekcie.