Rejestracja urządzenia użytkownika

Dziękujemy za wybór Dr. Neuronowskiego!

Posiadany produkt możesz w każdej chwili zarejestrować. Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale jeśli jej nie dokonasz, nie będziemy mogli świadczyć usług bezpłatnej pomocy technicznej.

Twoje dane
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji (*):

Adres pocztowy:

Kod:

Miasto:

Telefon (*):

Adres e-mail (*):

Numer seryjny urządzenia (*):

Przekazane podczas rejestracji dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu świadczenia usług wsparcia technicznego i nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Rejestrując produkt, Klient wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych.